Seminář sebeobrany 18. 5. 2013

Někdo o něm říká, že spadl z Marsu, ale není to mimozemšťan. Stano je docela normální, i když výjimečný člověk. Výjimečný svými bohatými zkušenostmi, které nabyl za svého 15letého působení v Cizinecké legii, z toho 9 let u speciální jednotky Group Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP, kde působil jako šéf instruktor pro boj z blízka.

Tento muž již podruhé zavítal na pozvání oddílu karate do Litomyšle, kde vedl seminář moderní sebeobrany pro-defence.

V hale TJ Jiskra se sešlo bezmála 20 cvičenců. Po letmém představení a seznámení začala rozcvička. Nováčci byli překvapeni nevybíravým otužováním těla, ale i to k nácviku sebeobrany patří. Tělo se musí naučit ránu přijmout. Člověk je pak v případě konfliktu lépe připraven a normální facka ho nepřekvapí.

Po rozcvičce se začalo se základy sebeobrany. Důkladně jsme probrali obvyklé vzdálenosti od útočníka, jak reagovat na blížící se nebezpečí a jak řešit případný konflikt, pokud k němu dojde.

Následovalo procvičování základních pohybů v návaznosti na přiblížení se útočníka do krátké vzdálenosti a komunikace s ním. Na tuto pasáž kladl instruktor velký důraz, protože je potřeba zvážit všechny okolnosti a použít přiměřenou sílu v závislosti na fyzických proporcích obránce a útočníka.

Po krátké občerstvovací pauze jsme pokračovali nácvikem vyproštění ruky z držení včetně navazujících technik. Některé techniky možná někomu přišly jako zákeřné, ale to je prostě holá realita obrany venku na ulici. Tam neplatí žádná pravidla.

Názorně jsme si vyzkoušeli, jak účinnou obrannou zbraní je teleskopický obušek a ukázali jsme si další improvizované zbraně. Mnozí byli překvapeni, že i obyčejný časopis se může snadno proměnit v účinný prostředek sebeobrany.
Ani jsme se nenadáli a rychle se přiblížila patnáctá hodina a konec semináře. Stano ještě předvedl pár nácviků sebeobrany proti noži. Na úplném konci semináře nám Stano ukázal svoji sbírku zákeřných zbraní, které zločinci používají.

Není mnoho takových osobností, které jsou ochotny se podělit a předat svoje zkušenosti. Já jsem proto moc rád, že právě u nás jsme měli tu možnost poznat tak výjimečného muže, jakým Stan Gazdík je.

Speak Your Mind

*